Integritetspolicy

 

Senast uppdaterad: 2024-03-14 14:26

Välkommen till Alina. Vi är engagerade i att skydda integriteten och säkerheten för våra användares data. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter när du använder vår hemsida och tjänster.

Insamling av Information

Vi samlar in information som hjälper oss att förbättra vår service till dig. Detta inkluderar:

 

Användning av Information
Den information vi samlar in används för att:

 

Delning av Information


Säkerhet

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstöring. Vi använder bland annat kryptering och säker serverinfrastruktur.

 

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter som vi håller om dig. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall.'

 

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för de senaste uppdateringarna.


Kontaktinformation
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina uppgifter, vänligen kontakta oss.